Jest godzina

Aktualności


Dzisiaj jest: Niedziela
26 Maja 2024
wspomnienie św. Filipa Nereusza,
prezbiter. Dzień Matki
Imieniny obchodzą
Beda, Filip, Marianna, Paulina,
Więcemił, Wilhelmina

Do końca roku zostało 220 dni.

Archiwum

Bierzmowanie

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  

 

 

Młodzież pragnącą przygotowywac się do sakramentu Bierzmowania ( kl. VIII) zapraszamy na spotkanie w Niedzielę (8.10.) na Mszę św o godz.12.00, a następnie spotkanie.

 

-Młodzież do Bierzmowania zapraszamy na Mszę św. w każdą

Niedzielę (przez cały rok) o godz. 12.00 Kandydaci do Bierzmowania

uczestniczą w nabożeństwach (np.Różaniec, Roraty, Droga

Krzyżowa,gorzkie Żale i inne) przynajmiej raz w tygodniu (Różaniec – w piątki)

 

Kandydaci otrzymują Pieczątki - do indeksu Bierzmowanych

 

 

 

 

 ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W MYSŁAKOWICACH


Kandydat do bierzmowania:

 

  1. uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i w uroczystości nakazane
  2. składa własnoręcznie napisaną prośbę z uzasadnieniem o udzielenie mu sakramentu bierzmowania
  3. przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania
  4. przeżywa Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej włącznie)
  5. bierze udział w nabożeństwach (np. różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe)
  6. zna podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
  7. bierze udział w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowań i w szkole
  8. wykazuje postawę caritas (przekłada wiarę na pomoc bliźnim)
  9. solidaryzuje się z Kościołem Katolickim (w parafii)

 

 


 


 

 

Zagadnienia które powinien znać kandydat do przyjęcia sakramentu Bierzmowania1.   Wyznanie wiary Credo (Wierzę w jednego Boga…)

2.   7 sakramentów świętych

3.   Dary Ducha Świętego

4.   Co to są sakramenty?

      Odp.: Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, ustanowionej przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.

5.   Co to jest bierzmowanie?

        Odp.: Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

6.   Jakie są skutki sakramentu bierzmowania?

         Odp.: Sakrament bierzmowania przynosi wzrost łaski chrzcielnej, to znaczy:

- Głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

- Ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- Pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- Udoskonala naszą więź z Kościołem,

- Udziela nam specjalnej pomocy do mężnego wyznawania, szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

 

 

 


 

 

  

KRYTERIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA


    Wypada, aby był nim chrzestny – w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

 

 

Przymioty świadka


1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

6. Jeśli świadekiem ma zostać ucznień szkoły ponadpodstawowej to musi uczęśczać na lekcje religii.


 

  

 

Dokumenty składane przez kandydatów1. Świadectwo chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony poza parafią w Mysłakowicach).


2. Zaświadczenie potwierdzające że świadek berzmowania spełnia krytrią do pełnienia funkcji.